Số/Ký hiệu văn bản 5990/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 27, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Quyết định tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm