Số/Ký hiệu văn bản 177/KH-UBND
Ngày ban hành Sep 10, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động vào làm việc tại các trường học trực thuộc UBND huyện Anh Sơn năm 2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm