Số/Ký hiệu văn bản 154/TB-UBND
Ngày ban hành Jul 20, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Thông báo về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm