Số/Ký hiệu: 154/TB-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2020
Người ký: Hoàng Xuân Cường
Trích yếu: Thông báo về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm