Số/Ký hiệu văn bản 14/KL-UBND
Ngày ban hành Aug 19, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về: tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức tại UBND xã Tường Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm