Số/Ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 23, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng cấp xã năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm