Số/Ký hiệu văn bản 219/TB-UBND
Ngày ban hành Aug 1, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Đình Sơn
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tại phiên họp thường trực BCĐ tháng 7 năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm