Số/Ký hiệu văn bản 184/TB-UBND
Ngày ban hành Jul 31, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Đình Sơn
Trích yếu Thông báo Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm