Số/Ký hiệu: 65/TB-UBND
Ngày ban hành: 06/04/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã: Lĩnh Sơn, Cẩm Sơn, Phúc Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn, Tào Sơn, thị trấn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm