Số/Ký hiệu: 430/UBND-VP
Ngày ban hành: 31/03/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19
Nội dung:

Tài liệu đính kèm