Số/Ký hiệu văn bản 150/TB-UBND
Ngày ban hành Aug 10, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Thông báo về việc công khai dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và danh mục công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm