Số/Ký hiệu văn bản 141/TB-UBND
Ngày ban hành May 17, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Thanh Minh
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại phiên làm việc với xã Vĩnh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm