Số/Ký hiệu văn bản 3325/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm