Số/Ký hiệu văn bản 4176/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm