Số/Ký hiệu văn bản 84/KH-UBND
Ngày ban hành May 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Xuân Quang
Trích yếu Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm