Số/Ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 28, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Xuân Quang
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"
Nội dung

Tài liệu đính kèm