Số/Ký hiệu: 87/KH-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"
Nội dung:

Tài liệu đính kèm