Số/Ký hiệu văn bản 95/TB-UBND
Ngày ban hành May 3, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Nội dung

Tài liệu đính kèm