Số/Ký hiệu văn bản 101/TB-UBND
Ngày ban hành May 9, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Quốc Anh
Trích yếu Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức cấp xã
Nội dung

Tài liệu đính kèm