Số/Ký hiệu văn bản 1941/QĐ-UBND
Ngày ban hành May 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm