Số/Ký hiệu: 1941/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm