Số/Ký hiệu: 459/UBND-VP
Ngày ban hành: 08/04/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện
Nội dung:

Tài liệu đính kèm