Số/Ký hiệu văn bản 175/KH-UBND
Ngày ban hành Sep 8, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai ddoannj 2021-2025" theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/48/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm