Số/Ký hiệu văn bản 247/BC-UBND
Ngày ban hành Nov 27, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các xã, thị trấn trước Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND huyện với lãnh đạo các xã, thị trấn và các trưởng thôn, bản
Nội dung

Tài liệu đính kèm