Số/Ký hiệu văn bản 62/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 3, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường
Nội dung

Tài liệu đính kèm