Số/Ký hiệu văn bản 3402/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 21, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Quyêt định về việc ủy quyền điều hành hoạt động UBND huyện (Từ 14h giờ ngày 22 đến ngày 25/8/2019)
Nội dung

Tài liệu đính kèm