Số/Ký hiệu văn bản 112/TB-UBND
Ngày ban hành May 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Đình Sơn
Trích yếu Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng tại Hội nghị giao ban giữa UBND huyện với Ban Thường trực UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm