Số/Ký hiệu: 112/TB-UBND
Ngày ban hành: 25/05/2020
Người ký: Hoàng Đình Sơn
Trích yếu: Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng tại Hội nghị giao ban giữa UBND huyện với Ban Thường trực UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện
Nội dung:

Tài liệu đính kèm