Số/Ký hiệu văn bản 04-TB/BCĐPCCV
Ngày ban hành Aug 27, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm