Số/Ký hiệu: 848-QĐ/HU
Ngày ban hành: 31/08/2016
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Nội dung:

Tài liệu đính kèm