Số/Ký hiệu: 71 -CV/HU
Ngày ban hành: 04/12/2015
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: Chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức; hội nghị người lao động năm 2016
Nội dung:

Tài liệu đính kèm