Số/Ký hiệu: 23-TB/CQHU
Ngày ban hành: 23/01/2018
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm một xe ô tô phục vụ công tác chung loại 05 chỗ, mới 100% cho Huyện ủy Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm