Số/Ký hiệu văn bản 12-CT/HU
Ngày ban hành Mar 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm