Số/Ký hiệu: 12-CT/HU
Ngày ban hành: 05/03/2019
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm