Số/Ký hiệu: 05 - HD/HU
Ngày ban hành: 26/02/2016
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm