Số/Ký hiệu: 25-KH/HU
Ngày ban hành: 23/03/2016
Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu: Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh giai đoạn 2011-2016.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm