Số/Ký hiệu: 61-TB/HU
Ngày ban hành: 07/12/2015
Người ký: Lê Hồng Vinh
Trích yếu: Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm