Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 07/11/2016
Người ký: Đậu Văn Thông
Trích yếu: Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm