Số/Ký hiệu: 211/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 16/02/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử
Nội dung:

Tài liệu đính kèm