Số/Ký hiệu: 210/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 16/02/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc phục vụ bầu cử
Nội dung:

Tài liệu đính kèm