Số/Ký hiệu: 14/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/07/2016
Người ký: Đặng Thanh Tùng
Trích yếu: Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm