Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 28/02/2017
Người ký: Trung tá Nguyễn Trọng Lộc
Trích yếu: Về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đợt 11 năm 2017 theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
Nội dung:

Tài liệu đính kèm