Số/Ký hiệu: 48/KH-MTTQ
Ngày ban hành: 26/03/2020
Người ký: Trần Thị Âu
Trích yếu: Kế hoạch kêu gọi vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm