Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 28/12/2015
Người ký: Nguyễn Công Thế
Trích yếu: Lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ huyện Anh Sơn về vận động ủng hộ Tết "Vì người nghèo Bính Thân" năm 2016
Nội dung:

Tài liệu đính kèm