Số/Ký hiệu: 09/KL-TTR.p1
Ngày ban hành: 21/06/2019
Người ký: Lê Anh Sơn
Trích yếu: Kết luận thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về: thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng gắn với việc thanh tra thực thi công vụ, nhiệm vụ của CB,CC, VC tại huyện Anh SƠn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm