Số/Ký hiệu: 07/CV-BCH
Ngày ban hành: 02/01/2018
Người ký: Trung tá Nguyễn Trọng Lộc
Trích yếu: Về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đợt 19 năm 2018 theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
Nội dung:

Tài liệu đính kèm