Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 02/06/2017
Người ký: Trung tá Lê Văn Điều
Trích yếu: Về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đợt 13 năm 2017 theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
Nội dung:

Tài liệu đính kèm