Số/Ký hiệu: Số 214/BHXH-T
Ngày ban hành: 25/12/2015
Người ký: Giám đốc Hoàng Văn Hưng
Trích yếu: Thông báo thay đổi mã bảo hiểm y tế mới từ 01/01/2016
Nội dung:

Tài liệu đính kèm