Số/Ký hiệu: 25/TB-VP
Ngày ban hành: 22/04/2020
Người ký: Hoàng Đình Sơn
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Nội dung:
Tài liệu đính kèm