Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Trung tâm Giao dịch một cửa
 
Trung tâm Giao dịch một cửa (19/06/2014 04:53 PM)

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH MỘT CỬA.

1- Đặc điểm tình hình:

- Tổng số công chức, viên chức: 9 người.

- Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ 01/09, Đại học 08/09 người.

- Về chính trị: 07/09 đảng viên (77,8%).

- Trình độ chính trị: Trung cấp 04/09, Sơ cấp 05/09.

2- Chức năng, nhiệm vụ:

* Trung tâm giao dịch “một cửa” huyện Anh Sơn có chức năng.

- Tiếp nhận các hồ sơ của khách hàng để các phòng, ban chuyên môn xử lý.

- Chuyển trả kết quả đã xử lý từ các phòng, ban chuyên môn cho khách hàng.

- Thu và quản lý các loại phí, lệ phí theo quy định.

- Hướng dẫn cho khách hàng các quy định về thủ tục, hồ sơ những nội dung công việc giải quyết qua Trung tâm, đồng thời hướng dẫn khách hàng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND, Chủ tịch UBND huyện giao.

* Trung tâm Giao dịch “một cửa” huyện Anh Sơn có nhiệm vụ.

- Niêm yết công khai danh mục các dịch vụ thuộc phạm vi giải quyết của Trung tâm; thủ tục hành chính (thành phần hồ sơ); phí, lệ phí; thời hạn giải quyết theo quy định đối với từng loại dịch vụ.

- Kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ yêu cầu giải quyết của khách hàng và tiếp nhận hồ sơ khi có đủ điều kiện theo quy định, hướng dẫn khách hàng bổ sung vào hồ sơ những thành phần còn thiếu và ghi vào phiếu  kiểm tra hồ sơ các thủ tục còn thiếu. Đồng thời viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả, vào sổ nhật ký và các loại mẫu biểu theo quy định đối với hồ sơ đủ điều kiện giải quyết.

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan trong giải quyết công việc.

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu